Tuesday, September 7, 2010


Ingredients


Moyda
PeyaNj Kuchi
Ada Kuchi
kachalanka kuchi
keema(optional)
Dim gola, ektu beshi porimane
nun swad moto
Jol
bhajar janya tel


Method


Prothome bhalo kore tel diye moyan diye moyda mekhe 3/ 4 ghanta bheja kapore dhaka diye porotar lechi rekhe dao.

Alada ekta batite peyaNj kuchi, adaa kuchi, lanka kuchi, ichhe hole ranna kora mangsher keema ek shange dimer gule rakho.

Ebare moydar lechigulo patla kore bele nite hobe. Boro gorom tawae tel diyeporotar majhkhane dimer gola diye khub shabdhane baki chardhar mure dite hobe.khub shabdhane ulte bhajte hobe.

Chhoto chhoto kore kata alur torkari diye moghlai porota gorom gorom poribeshon koro.

0 comments:

Post a Comment